Horodnic , meleag natal
Un mic omagiu adus tatalui meu, strabunilor nostrii

Comuna Horodnicu de Jos
     media: 4.87 din 30 voturi

Comuna Horodnicu de Jos este una dintre cele mai vechi aşezări din Bucovina, fiind atestată documentar din sec. al XIV-lea, este aşezată la poalele Muntelui Pietrosu, în valea largă dintre dealurile Colnic şi Osoi, în zona de contact dintre munte şi depresiunea Rădăuţi. Activitatea economică principală a locuitorilor comunei este bazată pe agricultură, cultivarea plantelor în gospodării individuale, creşterea animalelor: bovine, porcine, ovine şi păsări, prelucrarea lemnului, serviciile, construcţiile şi comerţul.
Poziţionare geografică:
Comuna Horodnic de Jos este situată în partea de nord-est a judeţului Suceava, la 3 km distanţă de Rădăuţi şi la 45 km distanţă de municipiul Suceava;
Componenţa: Horodnic de Jos – centru administrativ;
Căi de acces: DN 1H ;
Suprafaţa: 2938 ha ;
Populaţia: 2945 locuitori, din care 30% persoane apte de muncă.
Cultural
Atracţii turistice locale:
- Schitul Călugăriţa;
- Peisajele naturale – zonă montană;
- Multiple posibilităţi de agrement;
Evenimente locale:
- iunie – Festivalul Silvestru Lungoci;
- Hramurile bisericilor;
În comuna Horodnic de Jos există două şcoli generale cu clasele I-VIII, cu grădiniţe aferente. De asemenea, există un cămin cultural în care funcţionează şi o bibliotecă locală, cu peste 4000 de volume.
Biserica ortodoxă din centrul comunei, având hramul „Sfântului Ion Evanghelistul”, şi biserica din cătunul Călugăriţa, cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, sunt locuri reprezentative pentru viaţa spirituală a comunei.
Horodnicul de Jos este unul din cele mai vechi sate din Bucovina, care atestă primele vetre de locuire încă din neolitic (6000-2000 i.e.n.). Pe teritoriul său se află, în partea de nord, o importantă necropolă tumulară în care se mai păstrează şi azi movile şi urme concludente de industrie primitivă, îndeosebi aşchii de silex şi ceramică.
Încă din anul 1852, Simion Florea Marian semnala academiei Române existenţa tumulilor de la Horodnic de Jos, forul alocând suma de 500 de lei pentru săpături.
Primele cercetări ale tumulilor din localitate sunt efectuate de Josef Szombathy, muzeograf la muzeul din Cernăuţi, fiind continuate de prof. Friederik Keindi, care include rezultatele în Gheschichte der Bukovina I/ 1896.
6 din cei 57 de tumuli situaţi pe dealul Colnic au fost cercetaţi de către J. Szombathy şi s-au găsit morminte de incinerare şi înhumaţie cu resturi de ceramică silex.
În anul 1976, Muzeul de Istorie Suceava a întreprins săpături la 3 tumuli parţial distruşi unde, de asemenea, s-au găsit resturi de ceramică, oase şi silex.
Primul document provine din cancelaria domnitorului Stefan cel Bătrân (Muşat), care a domnnit în Moldova între anii 1394 – 1399, şi în hronicul căruia se consemnează faptul că Horodnicul de Jos se află în circuitul monumentelor istorice din Bucovina.
Comuna de sine stătătoare până în anul 1950 a fost desfiinţată şi trecută ca sat component al comunei Horodnic. În anul 2003, prin divizarea comunei Horodnic, a redevenit comuna Horodnic de Jos şi s-a înfiinţat comuna Horodnic de Sus.Comentarii

Felicitari pentru perseverenta! @};-
de malina anitoaei in data de 2009-03-30 17:38


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

   
 
 
Powered by www.ablog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare